REHABILITERING HOS OSS:

Skibotn helse og rehabilitering er et rehabiliteringssenter lokalisert i Storfjord kommune i Nord-Troms. Vi har avtale med Helse Nord om rehabilitering innenfor hjerte, lunge, lungekreft og overvekt og avtale med NAV om arbeidsrettet rehabilitering.

HJERTEREHABILITERING

Rehabilitering er en viktig del av behandlingen i forbindelse med hjertelidelse. Hjerterehabilitering gir økt arbeidskapasitet, bedre livskvalitet og mestring, og kan være like viktig som medikamenter.

LUNGE- OG LUNGEKREFTREHABILITERING

Foto: Christopher  Olssøn

Rehabiliteringsoppholdet gir deg ny kunnskap om lungesykdom, riktig bruk av medisiner og fysisk aktivitet.

REHABILITERING VED SYKELIG OVERVEKT

Opptrening og livsstilsbehandling i samarbeid med Senter for Sykelig Overvekt (SSO) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) etter avtale med Helse-Nord.

ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Foto: Christoffer Olssøn

Foto Chrostopher Olssøn

Dagtilbud for deg som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og trenger hjelp til å komme i arbeid.

Gammelveien 29, 9143 Skibotn

777 15 900

©2021 Skibotn helse og rehabilitering. Info om personvern og GDPR