Pasientklage

Det hender at noe går galt under pasientbehandling. Noen pasienter opplever å bli skadet, andre opplever å bli møtt på en dårlig måte. Andre igjen opplever andre forhold som de reagerer på i møtet med helsetjenesten.

Dersom du ønsker å klage, kan du lese mer om det på nettidene til helsenorge.no

Skibotn helse og rehabilitering er gjennom avtalen med Helse Nord en del av Norsk Paisentskadeerstatning.

Gammelveien 29, 9143 Skibotn

777 15 900

©2021 Skibotn helse og rehabilitering. Info om personvern og GDPR