Doktorgrader

Larsen, Maria Arlén. Norges arktiske universitet UiT. 2019. Early markers of metabolic disease in obesity - A study of postprandial triglycerides, leptin and adiponectin interactions in the view of normal and dysregulated metabolism

Hoaas, Hanne. Norges arktiske universitet UiT. 2019. Long-term exercise maintenance via telerehabilitation for people with COPD. Feasibility, effectiveness, benefits and challenges

Antypas, Konstantinous. Norges arktiske universitet UiT. 2014. e-Rehabilitation: Design and Effectiveness of a Tailored Internet- and Mobile-based Intervention to Support Maintenance of Physical Activity after Cardiac Rehabilitation

Mastergrader

Kvaal, Sanna Bostad. Norges arktiske universitet UiT. 2020. «Når energiregnskapet skal gjøres opp» - En kritisk diskursanalyse av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme.

Lien, Linda Aarøen. Norges arktiske universitet UiT. 2016. Hva er det mennesker som har vært utsatt for traumer opplever har gitt mening i behandlingen hos psykomotorisk fysioterapeut når det gjelder å leve videre med traumene?

Strømsø, Stine Jakobsson. Norges arktiske universitet UiT. 2016. Flasketuten peker på. Om hvorfor sykepleiere velger å bli mellomledere og hvordan samspillet mellom mellomledere og HR-avdelingen ved et større universitetssykehus fungerer.

Hoaas, Hanne. Høgskolen i Bergen. 2013. Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering. En kvalitetssikringsstudie".

Andre prosjekt

Zanaboni, Paolo. Nasjonalt senter for e-helse forskning/Helse Nord. 2014. Gjennomførbarhet av en regional KOLS tjeneste.

Strømsø, Stine Jakobsson, Rehabilitering i en trespråklig kommune. Helsedirektoratet, 2014

Hoaas, Hanne. Stiftelsen Dam (tidligere Extrastiftelsen). 2009. Ikke gi deg no! – Oppfølging og likemannsarbeid i en nettbasert løsning

skibotnsenteret_190811_2981.jpg

Øvrig personale med spesialkompetanse

Siv Eriksen, helsesykepleier

Annelin Lomeland Gya, spesialisering psykisk helse

Olga-Lise Holmen, spesialisering nevrologisk fysioterapi

Gro Elisabeth Jørgensen, spesialisering folkehelsearbeid

Morten Karlsen, organisasjonspsykolog

Gammelveien 29, 9143 Skibotn

777 15 900

©2020 Skibotn helse og rehabilitering. Info om personvern og GDPR