Gammelveien 29, 9143 Skibotn

777 15 900

©2020 Skibotn helse og rehabilitering. Info om personvern og GDPR

Skibotn helse og rehabilitering midlertidig stengt

Skibotn helse og rehabilitering stenges midlertidig.

Spesialisert rehabilitering som vi driver med på Skibotn helse og rehabilitering innebærer ansamling av relativt store grupper. Vi driver med masse fysisk aktivitet, ute, inne og i basseng. Rehabiliteringsdeltakere kommer og går i forbindelse med inn- og utskriving, hjemreiser i helg og aktivitet ute og inne.

Vi som jobber på Skibotn har de siste ukene vurdert og iverksatt en rekke tiltak for å forhindre smittespredning og sørge for at våre rehabiliteringsdeltakere, hvorav mange er i risikogruppene, er trygge. Vi har selvsagt økt fokuset på hygiene, iverksatt økt renhold, stengt basseng og treningsrom for eksterne, hatt ekstra strenge retningslinjer for ansatte i forhold til karantenevurderinger og jobb-nekt, stengt ned buffeten og gjennomført daglige beredksapsmøter for å sikre at vi iverksetter gode tiltak. Ingen deltakere eller ansatte har heller testet positivt for covid-19.

13. mars kom vi frem til at det etter Regjeringens nye tiltak om nedstenging av basseng og treningsrom og den såkalte 1-metersreglen ikke lenger er forsvarlig å drifte rehabilitering.

Vi gjennomfører derfor en midlertidig stenging og planlagt gjenåpning 13.04.20. Vi har gitt beskjed til Helse Nord og Storfjord kommune at vi er tilgjengelig dersom det blir behov for vår bistand på andre områder.  Dersom dette skulle skje, vil virksomheten åpne opp igjen for slik aktivitet før 13.04.20.

 Vi gleder oss til å kunne starte opp igjen med rehabilitering som vi er flinke på og glad i og som vi vet har god effekt for mennesker med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Velkommen tilbake til oss!

Med vennlig hilsen

 

Stine Jakobsson Strømsø, direktør Skibotn helse og rehabilitering