ARBEIDSRETTET REHABILITERING

A True Advantage

Dagtilbud for deg som er sykmeldt eller har nedsatt arbeidsevne og trenger hjelp til å komme i arbeid.

Gammelveien 29, 9143 Skibotn

777 15 900

©2021 Skibotn helse og rehabilitering. Info om personvern og GDPR